De Werkgroep Humane Bewegingsfunctionaliteit (HBF)

Colleges en Voordrachten

Terug naar de introductiepagina: Bewegingsfunctionaliteit

 

Excentrische_Positionaliteit voordracht door A.J.A. Verberk,

Op het derde specialisten-congres van de Stichting "Psychosomatik der Wirbelsšule" in de Bavaria kliniek te Freyung bij Passau.

Persistente Excentrische Positionaliteit als oorzaak van een verstoorde Humane Bewegingsfunctionaliteit en het ontstaan van een chronisch pijnsyndroom.

 

Therapie HBF door C.G. de Graaf,

In twee casussen legt hij de behandeling volgens de methode Humane Bewegingsfunctionaliteit uit. (Joure, december 2001)

De eerste casus betreft een patiŽnte met zogenoemd Ďpsychosomatische klachtení en zogenoemd Ďfobisch gedragí.

De andere patiŽnt heeft rugklachten met pijn in het rechter been.

Tijdens de behandeling van de twee casussen wordt een globaal inzicht gegeven hoe de lijfsorganisatie zich organiseert

van excentrisch functioneren naar centrisch functioneren door de tactiele behandeling.

 

De Persistente Excentrische Positionaliteit door C.G. de Graaf  (Joure, 19 juni 2008)

In deze les zal een therapeutische oplossing worden besproken als een mogelijke aanzet om de persisterende excentrische

positionaliteit te doorbreken en het ademen te normaliseren.

 

G. M. Edelman 1 door Amand Verberk, (Joure, 7 maart 1996)

Enkele kernpunten van de theorieŽn van G.M. Edelman.

Met verwijzingen naar: "Klare Lucht, louter vuur", uitg. Bert Bakker 1993. "The Remembered  Present",

a biological theory of consciousness, uitg. Basic Books, New York, 1989.

 

Edelman en Exc. Positionaliteit door Amand Verberk  (Joure, 07-12-01).

Na aanleiding van het  boek van G.M. Edelman en G. Torino': "A Univers of Consciousness", (2000),

bespreekt Amand Edelman en problemen rond onze theorie over persistente excentrische positionaliteit, 

 

De motivatie van het gaan bewegen door C.G. de Graaf (Joure, januari 2008)

Om de therapie HBF toe te kunnen passen, is het noodzakelijk om inzicht te hebben hoe de beweging behoort

te gaan verlopen vanuit de ingenomen uitgangshouding.

 

Coordinatie en Visualisatie door C.G. de Graaf (Joure dec. 2008)

De coŲrdinatie van het bewegen en de visualisatie van de bewegingsfunctie  

De excentrische positionaliteit is gebonden aan de lijfsorganisatie van de oog- arm- hand-coŲrdinatie van de dominante lichaamskant.

Het vermogen van de visualisatie integreert de doelgerichte bewegingen in het lijf.

 

Zich een voorstelling maken door C.G. de Graaf (Joure mei 2009)

Aanvullende opmerkingen over: het beleven van onlustgevoelens welke ontstaan door een niet adequate spierspanning,

het zich een voorstelling maken, de visualisatie en de coŲrdinatie die behoren bij de les: "CoŲrdinatie en Visualisatie",

ďEen analyse van bepaalde bewegingen en van schopbewegingen bij individuen die afwijkend bewegingsgedrag en houdingsgedrag vertonenĒ.

 

A Damasio 1 door Amand Verberk,

Bespreking van het boek: "The feeling of what happens: body, emotion and the making of consciousness", door Antonio Damasio

(London, William Heineman, 2000), vanaf 31 maart tot 26 mei 2000.

Kritische beschouwingen van A. Damasio's bewustzijnstheorie in vergelijk met de theorieŽn van G.M. Edelman. 

 

A Damasio 2 door Amand Verberk,

Bespreking van het boek: "The feeling of what happens: body, emotion and the making of consciousness",door Antonio Damasio

(London, William Heineman, 2000). Het vervolg van Damasio 1.

 

A Damasio 3 door Amand Verberk,

Bespreking van het boek: " The feeling of what happens: body, emotion and the making of consciousness",

door Antonio Damasio (London, William Heineman, 2000). Het vervolg van Damasio 2.

 

Psychosomatische klachten "Theoretische uitgangspunten bij tactiele behandeling van psychosomatische klachten" 

een artikel van C.G. de Graaf en A.J.A. Verberk,

C.G. de Graaf en A.J.A. Verberk tonen aan de hand van een zestal stellingen aan welke theoretische uitgangspunten gebruikt kunnen worden

bij de behandeling van 'psychosomatische klachten'.

 

orientatie reactie door Amand Verberk,

College waarin getracht wordt te komen tot een consistente ordening van oriŽntatie-activiteit,

oriŽntatie-reflex en oriŽntatie-reactie mede gebaseerd om aansluiting bij G.M. Edelman te vinden.

 

Wetenschappelijk onderzoekmodel door Amand Verberk,

Het gangbare wetenschappelijke onderzoeksmodel in de menswetenschappen. College statistiek.

 

Vitale Reciprociteit door C.G. de Graaf, Joure maart 2010

Therapeuten HBF trachten bij patiŽnten de verkreupelende vitale reciprociteit te herstellen.

Een uitbreiding en een verduidelijking van eerder gepubliceerde artikelen.

 

Vitale Reciprociteit  Deel 2 door C.G. de Graaf, Joure maart 2011

Een verdere uitbreiding en verduidelijking

Vitaal reciproque functioneren is niet een zogenaamde psychische of geestelijke mogelijkheid maar is een functie van het organisme

om de wereld met het organisme te doen samenvallen. Een beschrijving van deze functie.

 

De Knie  door C.G. de Graaf, Joure maart 2010

De bewegingen van het bovenbeen en van de tibia bij een afzetbeweging.

 

Thoracale Kyphose door C.G. de Graaf, Joure maart 2011

Een schets van therapeutische mogelijkheden om de toename van de thoracale kyphose en de gevolgen daarvan te beperken.

 

naar de introductiepagina: Bewegingsfunctionaliteit